Các loại bo mạch dựa trên nền tảng ARM – Advanced RISC Machines

Được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau, mỗi loại có mục tiêu và tính năng riêng, dưới đây là một số ví dụ về các loại bo mạch ARM:

  1. Raspberry Pi: Raspberry Pi là một dòng bo mạch mạnh mẽ và phổ biến, được sử dụng cho nhiều mục đích, từ giáo dục đến các dự án DIY và lập trình nhúng.
  2. Arduino: Arduino không sử dụng CPU ARM nhưng được sử dụng rộng rãi cho phát triển các ứng dụng nhúng và dự án IoT.
  3. BeagleBoard: BeagleBoard là một dòng bo mạch sử dụng CPU ARM được thiết kế cho các dự án nhúng và phát triển phần cứng.
  4. NVIDIA Jetson: Jetson là dòng bo mạch có CPU ARM, chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý hình ảnh.
  5. Odroid: Odroid là dòng bo mạch sử dụng CPU ARM, tương tự như Raspberry Pi, và được sử dụng trong các dự án DIY và lập trình nhúng.
  6. COM Express: COM Express là một loại giao diện tiêu chuẩn cho các mô-đun tích hợp, bao gồm cả CPU ARM, RAM, và các giao tiếp khác. COM Express không phải là một loại bo mạch cụ thể mà là một tiêu chuẩn để tạo các mô-đun tích hợp.
  7. SAM (Semi-Autonomous Machine): SAM có thể liên quan đến các dự án hoặc nền tảng dựa trên ARM được phát triển cho các ứng dụng cụ thể. Tuy nhiên, SAM không phải là một loại bo mạch cụ thể.
  8. SCM (Single Board Computer Module): SCM cũng có thể liên quan đến các mô-đun tích hợp dựa trên CPU ARM, giúp tối ưu hóa việc tích hợp trong các ứng dụng nhúng.

Các loại bo mạch ARM này có tính năng và ứng dụng riêng biệt, và sẽ phụ thuộc vào dự án cụ thể và yêu cầu của bạn để lựa chọn loại phù hợp.


Tags


Bài viết liên quan