Các mô hình đã huấn luyện nổi tiếng trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và NVIDIA GPU Cloud

  1. GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3): Được phát triển bởi OpenAI, GPT-3 là một mô hình ngôn ngữ tự nhiên sử dụng kiến trúc Transformer và được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu từ Internet. Nó có khả năng tạo ra văn bản tự nhiên và thực hiện nhiều tác vụ ngôn ngữ khác nhau.
  2. BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers): BERT là một mô hình đào tạo ngôn ngữ tự nhiên của Google. Nó sử dụng kiến trúc Transformer và khả năng hiểu cả ngữ cảnh trái ngược. BERT đã đạt được nhiều thành công trong các tác vụ như phân loại văn bản, gắn kết ý nghĩa và dịch máy.
  3. ResNet (Residual Neural Network): ResNet là một mô hình mạng nơ-ron sâu được sử dụng trong công nghệ nhận dạng hình ảnh và thị giác máy tính. Nó đã đạt được kết quả ấn tượng trong các cuộc thi nhận dạng hình ảnh và phân loại ảnh.
  4. VGGNet: VGGNet là một mô hình mạng nơ-ron sâu nổi tiếng, được phát triển bởi nhóm nghiên cứu tại Đại học Oxford. Nó có kiến trúc đơn giản nhưng hiệu quả, đạt kết quả tốt trong nhận dạng hình ảnh và phân loại ảnh.
  5. AlphaGo: AlphaGo là một mô hình học sâu và học tăng cường phát triển bởi DeepMind (một công ty con của Google). Nó đã đánh bại những cờ thủ hàng đầu thế giới trong trò chơi cờ vây, một trong những cột mốc quan trọng trong lịch sử Trí tuệ nhân tạo.

Các mô hình trên chỉ là một số ví dụ nổi tiếng trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Có rất nhiều mô hình khác với các ứng dụng và thành tựu đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

NGC (NVIDIA GPU Cloud) là một nền tảng điện toán đám mây của NVIDIA dành riêng cho các tác vụ AI và học sâu. Nó cung cấp một thư viện các mô hình AI đã được đào tạo và tài nguyên tính toán GPU mạnh mẽ để huấn luyện và triển khai các mô hình đó.

Bạn có thể truy cập vào trang web của NGC (https://ngc.nvidia.com/) để khám phá các mô hình đã được đào tạo và tải xuống chúng.

Khi bạn có mô hình đã tải xuống từ NGC, bạn có thể sử dụng NVIDIA GPU để thực hiện quá trình huấn luyện trong vài giờ, nhờ sức mạnh tính toán song song của GPU. NVIDIA cung cấp các công nghệ phần cứng và phần mềm hỗ trợ cho huấn luyện mô hình AI, bao gồm GPU NVIDIA GeForce, GPU NVIDIA Quadro và NVIDIA CUDA để tận dụng khả năng tính toán song song.


Tags


Bài viết liên quan