Advantech ra mắt thiết bị chuyển mạch Ethernet công nghiệp 10G

Advantech, nhà cung cấp thiết bị truyền thông công nghiệp hàng đầu, vui mừng phát hành loại thiết bị chuyển mạch Ethernet công nghiệp 10G mới nhất của mình. Dòng sản phẩm này mở rộng tầm phạm vi phủ sóng của dòng sản phẩm 10G của Advantech bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn Ethernet 10G với khả năng tổng hợp và truyền dữ liệu lớn.

Lựa chọn tốt nhất để truyền dữ liệu lớn

Đối với các ứng dụng giám sát video và thị giác máy, yêu cầu băng thông truyền dẫn cao hơn mức 10/100/1000Mbps truyền thống để đáp ứng. Các cổng liên kết 10G giúp người dùng không bị mất dữ liệu hoặc đỗ trễ – đảm chất lượng truyền mạng.

Hỗ  trợ tốc độ truyền mạng

Bộ chuyển mạch Ethernet 10G là sản phẩm Ethernet phù hợp trong tương lai.  Các cổng 10G tương thích với 1G, 2.5G và 5G. Tốc độ truyền dẫn cung cấp cho mỗi thiết bị dược kết nối dịch vụ mạng phù hợp. Các thiết bị chuyển mạch Ethernet 10G cung cấp cho người dùng tính linh hoạt, làm cho chúng trở thành thiết bị phù hợp cho các nhà quản lý muốn nâng cấp thiết bị của họ hoặc thực hiện mở rộng số lượng trong tương lai.

Nhiều lựa chọn

Có từ 8-54 cổng, dòng sản phẩm Ethernet 10G của Advantech bao gồm 6 mẫu khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu triển khai mô hình mạng. Cả 2 loại managed and unmanaged SKUs đều phù hợp cho mọi ứng dụng. Các cổng tùy chọn PoE cung cấp đến các thiết bị PD. Các cổng SFP có thể mở rộng hơn nữa với khoảng cách truyền từ 100m đến 100km phụ sóng mọi địa lý.


Tags

Advantech, truyền thông công nghiệp


Bài viết liên quan