Sort by:

Máy tính nhúng công nghiệp thường có kích thước rất nhỏ gọn nên sẽ hạn chế khả năng mở rộng. Các dòng máy tính nhúng có khe cắm mở rộng PCIe, mPCIe, là một bước đột phá trong thời kỳ máy tính nhúng cần card rời để có thêm sức mạnh và khả năng kết nối để xử lý tại biên.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.