chất lượng cao

hỗ trợ 24/7

công nợ 30 ngày

MIC-710IVA

MIC-710IVA 8ch AI Video System on NVIDIA Jetson NANO

 • NVIDIA Jetson Nano embedded
 • Support 8ch PoE Video Input
 • Support 2 x 3.5″ HDD
 • Bundle with Linux OS with BSP
 • Low power consumption
 • H.264 / H.265 camera supported

MIC-710IVA is the ARM based system which integrated NVIDIA  Jetson Nano System-on-Module processor, providing 128 CUDA cores. It is designed for the edge AI NVR support multiple I/O with low power consumption. The system has 4GB LPDDR4 memory, 4K video decode/encode, 8ch POE and 2 x 3.5″ HDD expansion.

Máy tính công nghiệp MIC-710IVA được thiết kế trên nền tảng NVIDIA Jetson NANO  cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hệ thống được tích hợp nền tảng NVIDIA Jetson NANO nhỏ gọn, mạnh mẽ, cho phép  chạy song song nhiều mạng neural sử dụng cho các ứng dụng như phân loại hình ảnh, phát hiện đối tượng, phân đoạn và xử lý giọng nói. MIC-710IVA được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, với độ bền độ ổn định cao, chống rung sốc, hoạt động 24/7. Sản phẩm phù hợp cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực smart city, smart factory, IoT …

Đặc tính kỹ thuật:

MIC-710IVA 8ch AI Video System on NVIDIA Jetson NANO

 • NVIDIA Jetson Nano embedded
 • Support 8ch PoE Video Input
 • Support 2 x 3.5″ HDD
 • Bundle with Linux OS with BSP
 • Low power consumption
 • H.264 / H.265 camera supported

MIC-710IVA is the ARM based system which integrated NVIDIA  Jetson Nano System-on-Module processor, providing 128 CUDA cores. It is designed for the edge AI NVR support multiple I/O with low power consumption. The system has 4GB LPDDR4 memory, 4K video decode/encode, 8ch POE and 2 x 3.5″ HDD expansion.

Tri tuệ nhân tạo
Tri tuệ nhân tạo

Ưu đãi bất ngờ

Nhận ngay báo giá ưu đãi khi đăng ký thông tin dự án