chất lượng cao

hỗ trợ 24/7

công nợ 30 ngày

MIC-730IVA

MIC-730IVA 8ch AI Network Video Recorder on NVIDIA® Jetson AGX Xavier™

 • NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ embedded
 • Support 8ch PoE Video Input
 • Support 2 x 3.5″ HDD
 • Bundle with Linux Ubuntu 18.04 with BSP
 • Low power consumption
 • H.264 / H.265 camera supported
 • Jetpack 4.2.2 compatible

AI 8ch AI Network Video Recorder on NVIDIA® Jetson AGX Xavier™

Máy tính công nghiệp MIC-730IVA được thiết kế trên nền tảng  NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hệ thống được tích hợp nền tảng  NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ nhỏ gọn, mạnh mẽ, cho phép  chạy song song nhiều mạng neural sử dụng cho các ứng dụng như phân loại hình ảnh, phát hiện đối tượng, phân đoạn và xử lý giọng nói. MIC-730IVA được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, với độ bền độ ổn định cao, chống rung sốc, hoạt động 24/7. Sản phẩm phù hợp cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực smart city, smart factory, IoT …

Đặc tính kỹ thuật:

MIC-730IVA 8ch AI Network Video Recorder on NVIDIA® Jetson AGX Xavier™

 • NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ embedded
 • Support 8ch PoE Video Input
 • Support 2 x 3.5″ HDD
 • Bundle with Linux Ubuntu 18.04 with BSP
 • Low power consumption
 • H.264 / H.265 camera supported
 • Jetpack 4.2.2 compatible

AI 8ch AI Network Video Recorder on NVIDIA® Jetson AGX Xavier™

Tri tuệ nhân tạo
Tri tuệ nhân tạo

Ưu đãi bất ngờ

Nhận ngay báo giá ưu đãi khi đăng ký thông tin dự án